Titulní stránka OS Prácheň Funkcionáři OS a MS

Funkcionáři OS a MS

Kontakty na členy výboru OS CHPH Prácheň:
Výbor OS CHPH Prácheň
Předseda Ing. Václav Pítra VaclavPitra@seznam.cz 724 090 214
Místopředseda Petr Sulán jarapokr@seznam.cz
Tajemník Marek Hradil marekhradil@seznam.cz 607 005 970
Pokladník  Ing. Stanislav Hodina S.Hodina@seznam.cz
Výcvikář Pavel Vítovec pavel.vitovec@cez.cz
Člen Jaroslav Jeřábek Jaroslav.Jerabek@iwis.com
Revizní komise OS CHPH Prácheň
Předseda Josef Šípek
Člen František Lagron
Člen Zdeněk Šimůnek zdenda.simon@seznam.cz
Kontakty na funkcionáře ZO v OS CHPH Prácheň: