Titulní stránka OS Prácheň Funkcionáři OS a MS

Funkcionáři OS a MS

Kontakty na členy výboru OS CHPH Prácheň:
Výbor OS CHPH Prácheň
Předseda Ing. Václav Pítra VaclavPitra@seznam.cz 724 090 214
Místopředseda Petr Sulán jarapokr@seznam.cz
Tajemník Marek Hradil marekhradil@seznam.cz 607 005 970
Pokladník  Ing. Miloslav Bursa MiloslavBursa@seznam.cz
Výcvikář Pavel Vítovec pavel.vitovec@cez.cz
Člen Václav Korda
Člen Jaroslav Šustr jaroslavsustr72@seznam.cz
Člen Milan Černý milan.aqua@seznam.cz
Člen Stanislav Brejcha Brejcha.Stanislav@seznam.cz
Revizní komise OS CHPH Prácheň
Předseda Josef Šípek josefsipek48@seznam.cz
Člen František Lagron
Člen Zdeněk Šimůnek zdenda.simon@seznam.cz
Kontakty na funkcionáře ZO v OS CHPH Prácheň: